Filmvisning 26/10

Välkommen på film. Naturdokumentär i bygdegården. Håkan Qvarnström har gjort ett trettiotal korta naturdokumentärer som visats på SVT och SVTPlay. Den 26 oktober visar han en film om uttrar som är inspelad i Norduppland. Uttern var i mitten av 1900-talet (pga DDT, PCB och miljöförändringar) på väg att helt försvinna. Återetableringen från slutet av 1980-talet är en solskskenshistoria lik den för havsörn och gråsäl. Filmen är 50 minuter lång.

Välkommen onsdag 26/10, klockan 19.00

Inträde 100:-

Plats: Vendels Bygdegård, Husby 109

Arrangör: Föreningen Vendelsjön

Fika serveras

Utflykt 14 maj

Den 14:e juni var det utflykt till den före detta festplatsen vid Hov. Det blev ca 40 personer som trots det ostadiga vädret mötte upp till ett trevligt samarrangemang med Vendels hembygdsförening.
Vi började med en promenad ner till Vendelsjöns strand och därefter gick vi tillbaks till festplatsen där bord och bänkar fanns uppställda. Tyvärr kom regnet under Torsten Thorsells genomgång över planerade åtgärder för sjön och Ebba af Petersens information om dom restaurerade strandängarna men de allra flesta deltagarna höll trots det ut och kunde sedan lyssna till Hans Eklunds information om Flygfesten, Anders Anell berätta lite om fåglarna och Ove Rundlöfs anekdoter från festligheterna.

Se bilder under ”Aktiviteter”

Utflykt till festplatsen vid Hov 14 maj

Utflykt till festplatsen vid Hov

Lördagen den 14 maj, kl 12:00, arrangerar Föreningen Vendelsjön och Vendels hembygdsförening en utflykt till den gamla festplatsen vid sjön. 

Med början runt 1950 framtill 80-talet anordnade här Vendels Jaktvårdsförening festligheter med scenframträdanden, dans, pilkastning, korvförsäljning och framförallt flyguppstigningar med sjöflygplan. Det var mycket populära tillställningar som drog mycket folk, ibland över 3 000 personer.

Vi kommer att visa miljön och berätta mer om flygfestligheterna. Det finns ju många av oss som minns dessa stora årliga händelser med glädje.

Vi kommer även att berätta om strandängarna runt sjön och planerna på att restaurera vissa igenväxta delar. 

Ta gärna med kaffekorg. Det finns möjligheter att sitta på bänkar och vid bord som ursprungligen har använts på festplatsen. Ingen föranmälan krävs.