Medlemmarna i Föreningen Vendelsjön kallas till årsmöte den 17 februari kl. 15.00.

Mötet hålls i Församlingslokalen vid Vendels kyrka.

Styrelsen återkommer till medlemmarna cirka 1 vecka före årsmötet med program för mötet, dagordning, verksamhetsberättelse och övriga handlingar.

Vi hoppas på en god uppslutning till mötet och på många intressanta diskussioner om föreningens framtid.

Hjärtligt välkomna

Styrelsen