Vi avslutar med ett utdrag ur Vendelkråkan 1998 med följande rubrik:

Båten – vårt stolta arv skriven av Åsa Egerquist finns följande utdrag att läsa:

”Inför det kommande båtbygget har jag blivit ombedd att skriva några ord om forntida båtbygge. Men först skall jag kanske berätta lite om mig själv och hur jag kom in på båtbyggeri.

Jag heter Åsa Egerquist och är 28 år. Efter mina gymnasieår var jag trött på både läsandet och skrivandet. Och eftersom jag har lite konstnärliga anlag, sökte jag mig till konstskolan. Efter tre år med kroki och måleri vill jag lära mig ett hantverk. Det kändes mer riktigt att kunna lära sig bygga och skapa sådant som används av människor och som inte bara hänger som prydnad på en vägg.

Att jag fick reda på Skeppsholmens Folkhögskolas båtbyggerilinje var bara en händelse, och att jag sedan kom in vara nog bara tur.

Men in kom jag och det var mina bästa två skolår någonsin.

Nå, varför nu ”vikinga” båtar? Någon historia på högre nivå, eller arkeologi har jag aldrig läst. Dock har jag ett brinnande intresse för historia.

1987 fick jag se Blanka (en kopia på båt nr X från utgrävningarna på Helgeandsholmen) som Axel Lindberg byggde ihop med Ola Ericsson på Medeltidsmuseet.

Detta fann jag mycket fascinerande och 1993, då jag började mitt andra år på Skeppsholmens Folkhögskola, var valet för mig och min klasskamrat Kasper Enge enkelt. Vi skulle bygga en liten vikingabåt-dvs Årby båten, som är en 4 lång roddbåt.

Efter skolan har jag haft turen att dels vara i Norge en sommar och bygga en vikingabåt och dels har jag varit med om en hel del på Viksbåtskopian i Norrtälje.

Viksbåten är en 9,5 m lång 1100-tals båt, funnen i Vik-Söderbykarl, ett par mil utanför Norrtälje.

Bygga flytetyg har nog människan gjort i alla tider. Och vid tiden kring vikingatiden var båten säkert ett viktigt verktyg för att ta sig fram. Då var vattenvägarna förmodligen det enklaste sättet att resa.

Eftersom människan redan vid vendeltid länge hade byggt båtar här i Norden, anser jag att skillnaden på deras båtar och våra traditionella allmogebåtar inte skiljer sig avsevärt i konstruktion.

 

För den intresserade finns hela artikeln med illustrerande bilder på verktyg att läsa i Vendelkråkans Årsskrift 1998. Dessa finns till försäljning direkt från Vendels Hembygdsförening (hans.eklund@karbyvendel.se). Tidskrifterna kommer också att vara tillgängliga under firandet den 8 september vid kyrkan.

Vi fortsätter med ett utdrag ur Vendelkråkan 1999 med följande rubrik:

Vendelbåten, skriven av Birger Wallén finns följande utdrag att läsa:

”Så är den färdigbyggd och sjösatt under högtidliga former. Att bygga en båt just i Vendel är kanske inte så främmande med tanke på båtgravarna och de rika båtgravsfynden i Vendel. Dock har inte hembygdsföreningen kommit på den tanken, men när föreningen Vendelsjön som sin symbol tog en vendeltida båt blev det naturligare och lättare att känna samhörighet. Föreningens ordförande Ola Vettergren såg ett klart samband med en rensad sjö där också båtarna kan färdas utan att fastna i vass och näckrosor.

Han kom tidigt i kontakt med Åsa Egerquist som lovade att bygga båten. Åsa representerade sig själv och konsten att bygga båtar enligt vikingaförlaga på ett kunnigt och illustrativt sätt på ett välbesökt möte i Vendels församlingshem och även i förra årets Vendelkråka. För hembygdsföreningen innebär båtens tillkomst att man på ett påtagligt sätt ger besökare sambandet båtgravarna – vendeltid. Båtbygget kom därmed att bli ett gemensamt projekt föreningarna emellan.”

”Kyrkbacken bestämdes som byggplats och en del material hämtades från Norrtälje där Viksbåten byggdes. Ekar och furuträd till båten skänktes av Örbyhus Gods där Åsa var med och ”tog ut” virket.”

” Av båtarna i Vendel fanns vid utgrävningarna i början av 1880-talet endast bordnitarna kvar som kunde ge en uppfattning om båtarnas storlek och längd. Man kan dock utgå ifrån att båtarna i Vendel såg likadana ut som Årbybåten så vi törs kalla den för Vendelbåt”.

 

För den intresserade finns hela artikeln att läsa i Vendelkråkans Årsskrift 1999. Dessa finns till försäljning direkt från Vendels Hembygdsförening (hans.eklund@karbyvendel.se). Tidskrifterna kommer också att vara tillgängliga under firandet den 8 september vid kyrkan.

Information inför vårt firande av 1000 år av Vendels sjöfarare och 20 års firande av Vendel Ottar

Under Aktuellt med rubriken ”Information inför vårt firande av 1000 år av Vendels sjöfarare och 20 års firande av Vendel Ottar” kommer vi fortlöpande fram till den 8 september att informera inför eventet.

Vi börjar med ett utdrag ur Vendelkråkan 1999 med följande rubrik:

Vid sjösättningen av Vendelbåten Ottar den 10 oktober 1998, skriven av Birger Wallén härold finns följande utdrag att läsa:

”Som härold jag lystrar till namnet Styre Vendelspråka och vill på befallning av våra stormän på Tuna Gård vid Templet på andra sidan Vendels sjö göra det veterligt att idag, 10 solvarv in i höstens månad, ska sättas i sjö vårt lilla skepp som under stundom kallas för ekstock eller roddbåt.

Vi är nu i fred med alla riken och folk och drar ej längre i österled med våra stora skepp som hade ända upp till 30 roddare och segel.

När nu nästan 300 år gått sen svearnas kung Ottar blev lagd i hög vid Husby har vi bättre börjat odla jord och ska lilla båten nu komma till städs vid jakt och fiskefång.”

 

För den intresserade finns hela artikeln att läsa i Vendelkråkans Årsskrift 1999. Dessa finns till försäljning i Marieberg på Vendeldagen eller direkt från Vendels Hembygdsförening (hans.eklund@karbyvendel.se). Tidskrifterna kommer också att vara tillgängliga under firandet den 8 september vid kyrkan.

Medlemskap Föreningen Vendelsjön

För att fortsätta utveckla Föreningen Vendelsjön är det angeläget att vi är många som är medlemmar och betalar medlemsavgiften. Ganska många har redan betalt för 2019, men vi saknar ett antal som tidigare varit medlemmar. Medlemskapet kostar 200 kr per år och hushåll. Stöd Föreningen Vendelsjön genom att sätta in 200 kr på postgiro 946640-0.  Om du redan har betalat medlemsavgiften för 2019 kan du lämna denna påminnelse utan åtgärd och föreningen tackar för inbetalningen och stöd.

Föreningen Vendelsjön

         Styrelsen

Slyröjning, Skorpstugan

Lördagen den 20 oktober, träffas vi igen för att röja sly vid Skorpstugan. Vi startar klockan 8.00 eller när det passar dig och arbetar som längst till klockan 12.00. Det blev inte riktigt färdigt när vi träffades för 14 dagar sedan så nu tar vi ytterligare en omgång.

Det är bra om man tar med sig någon form av redskap för att bekämpa sly med, grensax, röjsåg, vanlig såg eller yxa. Föreningen kommer ha med sig röjsåg så har du inga lämpliga verktyg, välkommen ändå och hjälp till att samla ihop grenar mm.

Vi tar en kaffepaus omkring klockan tio så ta gärna med egen kaffekorg.

Välkommen hälsar styrelsen i Föreningen Vendelsjön gm Torsten Thorsell