Sammanfattning av styrelseprotokoll 9 Feb 2019

 

Sammanfattning Styrelsemöte 9 Feb -2019

Tidigare styrelseprotokoll godkänndes och lades till handlingarna. Ordföranden informerade gällande projekt Vendelsjön läcker. De 39 berörda markägare från nedströms dämmet till Burunge har fått information via föreningen. Föreningen ser ett trestegs förfarande som optimalt för projektet vilket innebär reparation av vallen och förhoppningsvis även bygge av fisktrappa. Ansökan om ekonomiskt bidrag ska sökas vilket är en förutsättning för att projektet skall kunna genomföras.

 

                       Sammanfattning av konstituerande möte

Styrelsens sammansättning, Ordf Gunnar Nilsson Kassör Magnus Andersson övriga ledamöter Ebba Lindqvist af Petersens, Bertil Gustavsson, Marguerite d Otrante, Torsten Thorsell och Vivika Linden.

Avågende ledamöter Jan-Erik Ågren, Karoline Törneke och Peter Arvidsson avtackades vid årsmötet.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *