Sammanfattning av årsmötet i Föreningen Vendelsjön 9 febr 2019.

Årsmötet hölls som sedvanligt i Församlingshemmet, Vendels kyrka. 27 av 122 medlemmar
närvarade på mötet, drygt 30%.
I verksamhetsberättelsen stod att läsa om vassklippningsbåten Vendela som råkade ut för
haveri på sommaren och ska nu genomgå en större reparation för att förhindra liknande
incidenter. Detta medförde att klipptiden i sjön minskade tillfälligtvis. Ett stort tack till alla
frivilliga som hjälpt till. Totalt har 15 kaptener hjälpt till men det behövs flera. Kontakta
Torsten Thorsell.
I april 2018 firades Varggropens fågeltorn 20-års jubileum i samarbete med lokala
naturföreningar och det blev till allas glädje ett välbesökt evenemang.
Föreningens nya logotype har introducerats under året.
Projektet ”Vendelsjön läcker” som innebär en förstärkning av vallen i södra delen av
Vendelsjön för att förhindra att vårfloden svämmar över åkrar och betesmarker. 2019
planeras ansökningar om finansiering av ett plasthinder som slås ner i marken och förhindrar
läckage av vatten.
Under året har en ny hemsida skapats där information från styrelsemöten och löpande
aktiviteter lagts ut, även på Facebook. Föreningen försöker använda mer klimatsmarta och
snabba distributionsvägar samt minska kostnaderna för brevutskick och påminner därför alla
medlemmar att lämna sin e-mailadress till styrelsen.
Föreningens ekonomi är fortsatt stabil, revisorerna förordade styrelsen ansvarsfrihet för
2018.
Till styrelseledamöter omvaldes Gunnar Nilsson, ordförande, Magnus Andersson, kassör och
Torsten Thorsell. Ledamöterna Marguerite d´Otrante, Bertil Gustafsson, Viveka Lindén och
Ebba Lindqvist af Petersens har tidigare valts och har 1 år kvar.
På årsmötet 2018 godkändes förslag på stadgeändringar med bl a minskning av antalet
ledamöter från 10 till 4-6 i styrelsen och revisorer från 3 till 2. Dessa förslag fastställdes på
mötet.
Aktuell årsavgift är ”lägst” 200:- per familj.
Kommande aktiviteter under 2019 är Vendel-Ottars 20-års jubileum som planeras att
uppmärksammas den 8 september 2019 vid Vendels kyrka till minne av Vendelsjöns
betydelse för de fornnordiska handelsvägarna. Mer information kommer.
Efter årsmötet hade Lena Wennman dukat ett stort och välsmakande kaffebord.
När detta inmundigats höll Zahrah Lifvendal från Fyrisåns Vattenförbund ett mycket bra och
informativt föredrag om vad som planeras för djur och natur i Fyrisån och dess omgivningar,
tillflöden och anslutningsvägar.  Vi siktar på att  komma ut med ett medlemsblad i april, där kan du läsa mer om
föredraget.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *